Palvelut:Vähittäiskaupat

TrendMedia Shop Music

Kauppakeskuksissa ja kauppaliikkeissä käytössä oleva TrendMedia Shop Music nostaa erilaiset ja eri lähteistä koostetut mainokset tarkkaan harkitun musiikin lomassa oleviksi tehokkaiksi myynninedistäjiksi sekä tunnettavuuden lisääjiksi.

Oikeanlainen musiikki tutkitusti lisää kulutusta, ilman että kuluttaja edes tiedostaa musiikin vaikutusta. Koska liiketila on usein kaupan tärkein media, vahvistaa soitettu musiikki liiketilassa jo olevan asiakkaan lopullista ostopäätöstä ja se myös tukee impulsiivista ostokäyttäytymistä.

Musiikki on siis tärkeä osa myyntiä ja markkinointia visuaalisuuden lisäksi. Lisäksi musiikilla vaikutetaan asiakkaan ja henkilökunnan viihtymiseen sekä yrityksen tai liiketilan mielikuvaan.

Asiakkaat suhtautuvat taustamusiikkiin lähes poikkeuksetta erittäin positiivisesti ja myymälöissä taustamusiikki on usein välttämätön elementti. Tehtyjen tutkimusten mukaan, taustamusiikki liittuu vahvasti moniin markkinoinnin peruskäsitteisiin, kuten erialistamiseen, klpialuetuun, asiakastyytyväisyyteen, asiakkaan lisäarvoon, imagoon ja brändiin.